Renita Oktavia

I read to write

Belajar Islam

Dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang

Allah Subhanahu wa Ta’ala berfirman:

ٱهدنا الصراط المستقيم

Tunjukilah kami jalan yang lurus.” (QS Al-Fatihah [1]: 6)

Syekh Abdurrahmran bin Nashir as-Sa’di rahimahullah berkata:

“Firman Allah di atas maksudnya adalah tunjukkan kami, bimbing kami, dan tetapkan kami ke jalan yang lurus. Yakni jalan yang jelas yang dapat mengantarkan kepada Allah dan surga-Nya. Maka tunjukilah kami ke jalan yang lurus dan berilah kami petunjuk di dalam jalan yang lurus tersebut.

Yang dimaksud petunjuk ke jalan yang lurus ialah tetap beragama Islam dan meninggalkan semua agama maupun keyakinan lainnya. Sedangkan petunjuk di dalam yang lurus ialah mencakup seluruh perkara agama secara ilmu dan amal.” (Lihat, Tafsir As-Sa’di hal. 25 Dar Ibnu Hazm Beirut)

Ayat di atas sering kita baca dalam shalat-shalat kita. Maka sudah sepantasnyalah kita belajar tentang agama Islam ini, agar kita tetap berada di jalan lurus-Nya, mengilmui, dan mengamalkannya.

Di blog ini, kami sajikan kategori khusus untuk belajar Islam mulai dari nol, insyaallah.

Semoga bermanfaat.

Di malam yang rinai,

_admin